1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΥ9544 (ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ) ΣΤΟ ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ