Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΓΗΠΕΔΟ ΚΡΑΧΤΙΔΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΔΡΑΜΑΣ

Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2022
image_print