Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ & Α.Π.Κ. “Δ. ΚΡΑΧΤΙΔΗΣ”

Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2021
image_print