Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ & ΧΩΡΙΣΤΗΣ

Τετάρτη, 5 Φεβ 2020
image_print