Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ – ΤΙΣ Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ – ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ – ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ – ΧΩΡΙΣΤΗΣ – ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ & ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ

Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021
image_print