Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΕΡΜΙΟΥ & 1ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ (ΝΕΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)

Τετάρτη, 19 Μαΐου 2021
image_print