Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΡΑΧΤΙΔΗ

Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020
image_print