Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ,ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ

Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2022
image_print