Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ

Παρασκευή, 1 Φεβρουάριος 2019
image_print