Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣΤΗΣ

Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017
image_print