Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ

Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015
image_print