Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017
image_print