Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΟΛΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Τ.Κ. ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ

Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016
image_print