Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ 2 & 1ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)

Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2020
image_print