Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015
image_print