Τμήμα Προμηθειών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΕΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΣΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2020
image_print