Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ-ΣΚΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Παρασκευή, 7 Μαΐου 2021
image_print