Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ) ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ ΑΠΚ ΚΡΑΧΤΙΔΗ

Πέμπτη, 23 Μαρ 2017
image_print