Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΗΛΕΚΤΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2017
image_print