Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων, με απευθείας ανάθεση.

Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014
image_print