Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων.Πολυετής υποχρέωση ποσού 12.400,00€ στο έτος 2024.

Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024
image_print