Τμήμα Προμηθειών

Προμήθεια πλαστικών σάκων τροφίμων για τις ανάγκες του Καταστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου Δράμας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού/Τμήμα Κοινωνικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλλων.

Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2022
image_print