Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια πλαστικών σάκων τροφίμων για το Κατάστημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.Πολυετής υποχρέωση ποσού 744,00€ στο τρέχον οικ. έτος και το ποσό των 744,00 στο οικ. έτος 2024

Παρασκευή, 28 Απριλίου 2023
image_print