Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΠΟΝΤΙΚΙΏΝ – USB STICKS ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Τετάρτη, 12 Απριλίου 2023
image_print