ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΠΟΝΤΙΚΙΏΝ – USB STICKS ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ