Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ PROTERGIA 2% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ & ΕΙΣΦΟΡΑ 15% ΥΠΕΡ ΟΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 2019
image_print