1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ PROTERGIA 2& ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑ 15% ΥΠΕΡ ΟΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΑΠ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕMΒΡΙΟΥ 2014 ΑΠΟΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ