Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ PROTERGIA 2% ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑ 15% ΥΠΕΡ ΟΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΗΝΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ & ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2024
image_print