Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014
image_print