1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΧΡΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ