Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ (ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕΔΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Σ.Φ.Η.Ο ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ)

Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2023
image_print