Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια συσκευών καθαρισμού αέρα (Με επιφυλάξεις όπως εκφράζονται στο υπ. αριθμ. 27736/15-7-2021 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)

Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2021
image_print