Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ 11 ΣΗΜΕΙΑ ΜΕ ΑΠ’ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2011
image_print