1

Προμήθεια συστήματος οπτικής προειδοποίησης με μπάρες οροφής, για το επιβατικό αυτοκίνητο της Δημοτικής Αστυνομίας (συμπληρωματικός εξοπλισμός), για τη λειτουργία των υπηρεσιών της Δημοτικής Αστυνομίας του δήμου μας ,με απ ευθείας ανάθεση .