Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

«Προμήθεια συστήματος πυρόσβεσης» συνολικής δαπάνης 324,88 € με το Φ.Π.Α. (262,00 € χωρίς Φ.Π.Α.), όπως αυτά περιγράφονται στο υπηρεσιακό».

Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021
image_print