Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ C16/20, ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ,ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΩΝ ΟΠΛΙΣΜΩΝ – ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ

Τετάρτη, 20 Οκτωβρίου 2021
image_print