Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ SOLSR ENERGY 2% ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑ 15% ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Τετάρτη, 17 Απριλίου 2024
image_print