Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια σπόρων.Πολυετής υποχρέωση ποσού 9.959,82€ στο έτος 2024.

Τετάρτη, 24 Απριλίου 2024
image_print