Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

Προμήθεια σπόρων. Πολυετής υποχρέωση που αφορά τα έτη 2021 και 2022. Για το έτος 2021 υποχρέωση ποσού 9.966,6€ και για το έτος 2022 υποχρέωση ποσού 9.966,6€.

Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021
image_print