1

Προμήθεια στεγάστρων αναπληρωματικών για το γήπεδο ποδοσφαίρου Αμπελοκήπων που βρίσκεται στο Α.Π.Κ. ‘Δ. Κραχτίδης’ συνολικής δαπάνης 5.071,60 € με το Φ.Π.Α. (4.090,00 χωρίς Φ.Π.Α.), όπως αυτά περιγράφονται στο υπηρεσιακό»