ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΟΓΩ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ POS