Προμήθεια στύλων και πινακίδων ονοματοδοσίας ΤΚ Μικροχωρίου