Τμήμα Προμηθειών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΤΜΗΜΑ Β’ & Γ’)

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2020
image_print