Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΙΔΗΡΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020
image_print