Τμήμα Προμηθειών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ) ΤΟΥ Δ.ΔΡΑΜΑΣ

Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019
image_print