Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

«Προμήθεια θερμόμετρων απόστασης μετώπου υπέρυθρων και παλμικών οξύμετρων δακτύλου», συνολικής δαπάνης 509,64 € με το Φ.Π.Α. (411,00 χωρίς Φ.Π.Α.), όπως αυτά περιγράφονται στο υπηρεσιακό»

Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021
image_print