ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΩΝ ΜΕΤΩΠΟΥ ΣΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.