Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας - ΝΠΔΔ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟ ΑΝΕΝΡΓΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018
image_print