ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023