Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ (ΤΜΗΜΑ Δ- ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ)

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2020
image_print